Dry Plan

Vocht in de kelder

Vocht in de kelder

Vocht in kelder

water-in-kelderDe kelder is een van de gevoeligste plaatsen als het gaat om vochtproblemen. Vanzelfsprekend komt grondvocht het gemakkelijkst in ruimte die zich onder de grond bevinden. In dat geval is kelderdichting van essentieel belang, zowel voor de gezondheid als voor uw woning. Vochtproblemen in de kelder worden vaak veroorzaakt door condensatie. Keldermuren zijn immers wel bestand tegen waterdruk maar de druk van waterdamp wordt deze stevige muren na een tijdje soms te veel. In dat geval is er ook geen sprake van een infiltratieprobleem. Muren moeten altijd in zekere mate waterdoorlatend zijn maar als vocht zich gaat ophopen, is goede ventilatie noodzakelijk om vochtproblemen te vermijden en vaak te verhelpen. Bij gebrek aan ventilatie stapelen de druppels waterdamp zich op en condenseert die. Deze overvloed aan water sijpelt van de muren naar beneden en dan krijgt u al gauw water in uw kelder.

Kelderdichting

Ventilatie voor drainage

Vaak wordt als eerste stap bij kelderdichting drainage toegepast. Dit is echter een erg drastische oplossing die enkel soelaas kan bieden bij een onder water gelopen kelder maar is vaak niet nodig bij de eerste tekenen van keldervocht. Vaak kan een dergelijk condensatieprobleem eenvoudig worden opgelost met de plaatsing van een ventilatiesysteem. Voor kelders is meer bepaald een type C erg geschikt. Indien er later dan toch infiltratie zou zijn in uw kelder, kunt u alsnog opteren voor een drainage of bekuiping. Een ventilatietoestel in de kelder beschikt over sensoren die de luchtvochtigheid meten en die bij verhoogde luchtvochtigheid mechanisch gaan ventileren. Daarvoor gebruikt een ventilatiesysteem verse buitenlucht waardoor waterdamp op een natuurlijke manier wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen ook schimmels en andere onaangename micro-organismen geen kans meer om zich te ontwikkelen en u en uw gezin ziek te maken. Na een professionele kelderdichting van Dry Plan kunt u uw kelder perfect als bergruimte of zelfs als volwaardige woonruimte benutten. Een C-ventilatiesysteem is erg budget- en energievriendelijk en vergt weinig onderhoud.

Kelderdichting: verschillende oplossingen

Verschillende oorzaken van vochtproblemen vragen om verschillende oplossingen dus ook om een andere aanpak bij kelderdichting. Een gevoelige plaats in elke kelder is de naad tussen muur en vloer, de kimnaad genoemd. Beton en bakstenen kunnen immers van nature niet goed hechten. Vandaar dat water gemakkelijk via deze naad in de kelder infiltreert. Een drainagekanaal aanleggen kan bij een betonnen vloer dan wel helpen. Het aanleggen van dergelijk kanaal heet randdrainage. Hierbij wordt een kanaal van bakstenen gemetst. Deze splinternieuwe goot wordt versterkt met waterdichte cement. Zo kan het water door de kimnaad enkel weg via dat kanaal. Op dit kanaal wordt dan een pomp aangesloten die verbonden is met het afvoerkanaal. Indien u dit wenst kan het afvoerkanaal worden weggewerkt met een elegante vloer, zodat u de ruimte voor alle doeleinden kan benutten. Ook bij deze oplossing is een ventilatiesysteem geen overbodige luxe. Voor deze optionele afwerking wordt uw kelder sowieso door Dry Plan gereinigd en wordt afzetting van expanderende zouten verwijderd. Niet alleen voor het opfrissen van uw keldermuren kunt u op Dry Plan rekenen. We ruimen ook uw kelder op voor en na de werkzaamheden. Zelfs voor containers kunnen we zorgen. Heeft uw woning nood aan professionele kelderdichting en verwacht u een maximale service en budgetvriendelijke oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Dry Plan voor een gratis diagnose.

Kelderdrainage

Vaak is de mate van insijpeling en infiltratie van water in de kelder zo groot dat traditionele keldertechnieken zoals bekuipingen niet geschikt zijn als oplossing voor het vochtprobleem. Toch is het steeds mogelijk om uw kelder om te toveren tot een volwaardige leefruimte en dit door middel van onze kelderdrainage technieken. Het komt er op neer dat we het water in de kelder steeds laten leiden naar een pomp die aangesloten wordt op het afvoerkanaal. Naargelang de aard en locatie van het vochtprobleem zijn er verschillende drainagetoepassingen om de kelder vochtvrij te maken en toch van deze ruimte een aangename omgeving te maken.

Infiltratie door de kimnaad

De kimnaad (de naad tussen de muur en de vloer) is de meest gevoelige plaats in de kelder voor infiltratie van water. Dit komt doordat een betonnen vloer nooit goed kan hechten op muren die uit baksteen bestaan. De mate van hechting tussen bouwmaterialen wordt immers bepaald door de mate dat ze cement, dat voor een groot deel uit water bestaat, kunnen opnemen. Een betonnen vloer is is niet poreus en heeft daarom geen grote capillaire (water opzuigende) werking zoals baksteen. Bijgevolg kan cement niet goed aan beton hechten zoals aan de bakstenen muren en is de kimnaad niet volledig waterdicht. Water kan hierdoor makkelijk infiltreren door deze kimnaad.

Indien uw kelder beschikt over een waterdichte betonnen vloer zonder scheuren, maar er is infiltratie van water door de kimnaad, dan kan men de kelder voorzien van een drainagekanaal of randdrainage. Een randdrainage als kelderdrainage is echter niet mogelijk bij een bakstenen (en dus waterzuigende) vloer omdat dergelijke vloeren mogelijk in de toekomst water zullen doorlaten.

Uitvoering van een randdrainage

randdrainage

De uitvoering van een randdrainage gaat als volgt te werk. Aan de buitenmuren creëren we rondom heel de kelder een kanaal door middel van opeenvolgende bakstenen (1 steen hoog) te metsen. Indien er binnenmuren zijn, dan slijpen we deze door, zodat er geen onderbrekingen zijn. We verstevigen deze “goot” met behulp van een waterdichte cementering, zodat het water dat door de kimnaad komt uitsluitend in het kanaal kan voorkomen. Het water dat in het kanaaltje terechtkomt wordt geleid naar een put waar een pomp wordt in geplaatst. Deze pomp wordt aangesloten met het afvoerkanaal, zodat al het water steeds kan worden weggepompt.

randdrainage kelder

Indien je graag een volwaardige leefruimte van de kelder wenst te maken kunnen we makkelijk een mooie vloer leggen zodat je niets ziet van het drainagekanaal rondom de kelder. Ten slotte is het steeds aangeraden om een goed ventilatiesysteem te laten installeren, zodat er zich geen condensatie en schimmels kunnen voorkomen.

Infiltratie door de vloer

Een vloerdrainage is een kelderdrainage techniek die wordt toegepast indien er zich infiltratie van grondwater voordoet… niet (enkel) door de kimnaad, maar (ook) doorheen de vloer.  We dienen dan de gehele keldervloer te draineren door middel van een drainagevloer en een dompelpomp dat het water afvoert.

We voorzien de vloer van een waterdicht noppenmembraan dat in stroken naast mekaar wordt geplaatst. De naden tussen de stroken worden waterdicht gemaakt door middel van waterdichte tape. Dit membraan steunt met haar vele noppen op de vloer, en tussen de noppen door kan het grondwater geleid worden naar een put waar een pomp wordt in geplaatst.

vloerdrainage

Het water kan niet weg van onder het membraan en wordt met behulp van de pomp weggepompt via het afvoerkanaal. De pompput wordt geboord op het diepste punt in de kelder en voorzien van een waterdichte cilinder waar de pomp in wordt geplaatst. Dergelijke pompen zijn voorzien van sensoren zodat ze automatisch water beginnen pompen tot op een hoogte van 3mm.

vloerrainage beton

De kelder kan nu worden voorzien van een nieuwe vloer! Deze vloer bestaat een vezelrijke beton van 7 tot 10 cm. Door het gewicht van de vloer wordt een neerwaartse druk gecreëerd op het noppenmembraan, zodat het op zijn plaats blijft ondanks de waterdruk.

Op die manier wordt het water steeds geleid naar de pomp dat het water op zijn beurt afvoert via het afvoerkanaal. Uiteraard kan de nieuwe vloer afgewerkt worden zoals u wenst, zodat uw kelder een aangename leefruimte wordt voor verschillende toepassingen.


Box in box

De derde kelderdrainage techniek wordt toegepast indien (eveneens) de wanden te maken hebben met insijpeling of infiltratie van vocht. In dit geval dienen de muren gedraineerd te worden (wanddraiange). Een wanddrainage wordt echter nooit alleen aangelegd, maar steeds in combinatie met een vloerdrainage. Het heeft immers geen zin om al het water naar de vloer te leiden zonder meer. We creëren door middel van de combinatie vloer- en wanddrainage als het ware een nieuwe kelder in uw oude kelder, vandaar de benaming “box in box”.


Bij een wanddrainage gaan we eveneens de muren voorzien van een waterdicht noppenmembraan. Het water dat doorheen de wanden komt kan dus enkel achter dit membraan blijven en druppelt naar beneden. Dit water zal eveneens onder het noppenmembraan van de vloer terechtkomen (zie vloerdrainage) en naar de pompput worden geleid. De pomp zal ten slotte het water via het afvoerkanaal wegpompen.

Dankzij de kelderdrainage blijft de kelder volledig vrij van vocht en kan deze afgewerkt worden tot een aangename leefruimte! Op de drainagevloer wordt een nieuwe vezelzijke betonnen vloer gegoten van 7-10cm. Door het gewicht van de vloer blijft het membraan op zijn plaats en wordt het door de druk geleid naar de pompput. Ook de wanden kunnen mooi worden afgewerkt door er bijvoorbeeld gyproc voor te plaatsen. Bijgevolg kunt u zelfs van de kelder een extra slaapkamer maken, want het water blijft steeds onder het membraan!

Kelderventilatie

Kelderventilatie

kelderventilatieVeel vochtproblemen in de kelder hebben condensatie als oorzaak. De keldermuren zijn wel bestand tegen de waterdruk, maar niet tegen de waterdampdruk. Dit is uiteraard geen infiltratieprobleem, want muren dienen immers voldoende dampdoorlatend te zijn. Ruimtes zoals kelders hebben meestal slechts 1 enkele ingang en hierdoor zijn er weinig verluchtingsmogelijkheden. Hierdoor kan de waterdamp dat door de muren en vloer komt gaan condenseren, zodat er water in de kelder komt te staan.

Een kelderafdichting of drainage wordt te veel toegepast om vochtproblemen als deze op te lossen! Wellicht omdat het voor de aannemer veel meer opbrengt en omdat de klant er van uitgaat dat het water in de kelder is ontstaan door  infiltratie. Echter zijn zulke drastische oplossingen vaak nutteloos en overbodig. Een condensatieprobleem kan immers makkelijk worden opgelost door plaatsing van een ventilatiesysteem type C. Indien er later toch infiltratie zou voordoen kan nog geopteerd worden om een bekuiping of drainage uit te voeren.

De sensoren van het ventilatiesysteem zullen de hoge luchtvochtigheid aanvoelen en door middel van mechanische ventilatie zal de waterdamp worden afgevoerd. In de plaats verkrijgt u verse lucht van buiten dat op natuurlijke wijze binnenstroomt. Bijgevolg zal de waterdamp niet condenseren (dus geen water meer in de kelder) en bovendien zorgt u er voor dat schimmels geen kans meer maken om zich te ontwikkelen. De kelder kan dan dienst doen als een gezonde leefruimte of berging! En wat uiteraard ook zeer belangrijk is: een C-ventilatiesysteem heeft een zeer laag energieverbruik, vergt weinig tot geen onderhoud en is zeer budgetvriendelijk om bij Dry Plan aan te kopen en te laten plaatsen.

Bekuiping

Bekuiping

De ondergrondse delen van het huis hebben vaak een harde strijd te voeren met de kracht van het drukkende grondwater en de expanderende zouten. Vele keldermuren sneuvelen tijdens deze strijd en vertonen insijpeling of infiltratie. Op deze manier gaan nuttige ruimtes in huis verloren, want een waterdichte kelder kan perfect dienst doen als leefruimte of bewaarplaats. Een bekuiping is de meest traditionele vorm van kelderdichting. Hierbij gaan we de muren afkappen tot op de zuivere ondergrond en vervolgens alle lekken opsporen. De lekken worden gedicht door proppen van snelcement te maken en deze met een hamer in de openingen te slaan. Na dat we zeker zijn dat er geen infiltratiemogelijkheden meer aanwezig zijn en 48uur na het dichten van de lekken worden de wanden voorzien van een waterdichte cementering. Deze cementering gebeurt in verschillende fases en er wordt gebruik gemaakt van fixeerlagen, snelcement en hydrolische waterdichtingsmortels. Uiteraard blijft er altijd een beperkt risico op infiltratie van water door de voeg tussen de muren en de vloer (kimnaad). In dit geval is het nodig een kimnaadversteviging aan te brengen.

Een eerste voorwaarde om een effectieve kelderdichting te verkrijgen is een waterdichte vloerplaat. Indien de vloer niet 100% waterdicht is, dienen we een nieuwe gewapende vloerplaat te gieten. Een andere voorwaarde is dat de gehele constructie en ondergrond stabiel dient te zijn, anders verkrijgt men met de tijd scheuren en barsten met opnieuw waterschade als gevolg. Een laatste belangrijke noot is dat een kelderdichting in geen geval problemen met condensatie zoals schimmelvorming en vochtige muren kan oplossen. Om typische vochtproblemen als deze uit te sluiten dient de ruimte te worden voorzien van bijvoorbeeld een C-ventilatiesysteem, om de koude vochtige lucht mechanisch naar buiten af te voeren.

Kelder reiniging

Kelder reiniging

 

kelderreinigingDry Plan kan uw kelder grondig reinigen en opfrissen zodat het een volwaardige ruimte wordt in uw woning. Een kelderopfrissing is vooral aan te raden indien uw kelder last heeft van expanderende zouten en/of condensatie en schimmelvorming zonder dat er echt sprake is van infiltratie van water.

Eveneens kunt u op ons rekenen om uw kelder op te ruimen. We maken de ruimte leeg en brengen alles naar het containerpark of we doen beroep op een firma om een container te brengen. Vervolgens kunnen we van start gaan om de keldermuren aan te pakken!

reinigen kelderVooreerst reinigen we de keldermuren mechanisch. We verwijderen alle loszittende delen van de afwerkingslaag. Het is ook een uitstekende optie om de muren te zandstralen. Een zandstraling reinigt de stenen zeer goed (bovendien is het een goede voorbereiding voor een bekuiping). Indien nodig kunnen de oude voegen weer opgevoegd worden, kapotte stenen en barsten in de muur kunnen hersteld worden. Vervolgens worden de muren met de hogedrukreiniger afgespoeld.

Na het reinigen van de muren, is de kelder klaar om afgewerkt te worden. We schilderen de muur met kelderverf. Deze is een zeer dekkende damp-open, maar licht vochtwerende verf op basis van siloxanen en silanen. Bovendien heeft dit product een zoutbufferende werking zodat expanderende zouten geen kans meer maken.

schilderen kelderEen kelderreiniging of kelderopfrissing wordt best gecombineerd met een goed ventilatiesysteem. De installatie van een C-ventilatiesysteem is een uitstekende keuze om de kelder optimaal te beschermen tegen muffe geuren, condensatie en schimmels zodat het een frisse en zuivere ruimte blijft. Het ventilatiesysteem voert immers de vochtige en vervuilde lucht naar buiten door middel van een elektrische ventilator.

Een dergelijk systeem kunt u bij ons verkrijgen aan een zeer scherpe prijs en bovendien verbruikt zo’n toestel slechts 20 à 30euro aan elektriciteit per jaar. Zo bent u gerust en geniet u van een mooie en functionele kelder in uw woning zonder vochtproblemen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x