Natte kelder Kontich

Natte kelder Kontich

Bots je op een natte kelder Kontich? Zowel oudere, als recente woningen worden met dit vochtprobleem geconfronteerd. Vochtspecialist Dry Plan buigt zich over de oorzaak, stippelt een stevig plan van aanpak uit en bant het vocht voorgoed uit je kelder.

Een natte kelder Kontich vraagt om een snelle oplossing. Dat is precies waar Dry Plan een handje toesteekt! Wij engageren ons voor een effectieve kelderdichting bij particulieren en bedrijven.

De gevolgen van een natte kelder

De kelder is het fundament waarop je huis staat. Laat dat nu net de plaats zijn die het meest onderhevig is aan de druk van het grondwater. Het resultaat? Het water dringt makkelijker door en jij kampt met een natte kelder die je niet meer kan gebruiken. Bovendien brengt het ook tal van ernstige gevolgen voor je woonst en je gezondheid met zich mee. We zetten de voornaamste consequenties even op een rijtje:

 • Vochtige muren verminderen de isolerende werking.
 • Het uitgedampte vocht creëert een hogere luchtvochtigheid, wat een klam, koud gevoel geeft. Bovendien vormt die luchtvochtigheid de ideale broedplaats voor schimmels, ongedierte en zwammen. Gasten die je liever niet verwelkomt in je woonst!
 • Een muffe geur verspreidt zich doorheen je natte kelder.
 • Er verschijnen druppels op de leidingen en op het plafond.
 • Materiële schade verschijnt aan de oppervlakte: vochtplekken, afbrokkelend pleisterwerk …
 • Spullen die je stockeert in de kelder riskeren beschadiging.

Vochtdiagnose van je natte kelder Kontich

Opstijgend vocht, insijpelend grondwater, infiltrerend vocht … Stuk voor stuk vochtproblemen die kunnen optreden in je kelder. Hoe kiezen we de juiste oplossing op lange termijn? Alles staat of valt met een diepgaande vochtdiagnose, die de oorzaken van je natte kelder glashelder in kaart brengt. We gooien onze jarenlange ervaring in de strijd, voeren verschillende metingen uit en gaan gedetailleerd te werk. Na de vochtdiagnose verzamelen we onze conclusies in een technisch rapport. Dit legt de basis voor een doeltreffende behandeling van je natte kelder Kontich.

Je vochtige kelder behandelen

Bij een natte kelder is een kelderdichting van essentieel belang. We geven je een helder overzicht van de mogelijke oplossingen.

Muren injecteren

Wanneer je kampt met opstijgend vocht, trekken de bakstenen in de muur het grondwater omhoog door hun capillaire werking. Dit wijst erop dat de waterkering afwezig is of onvoldoende werkt. Dry Plan kiest resoluut voor een langetermijnoplossing door vochtige binnenmuren te injecteren. We verwijderen de afwerkingslaag, boren kleine gaatjes dicht bij het vloeroppervlak en spuiten een injectiegel in. De gel vormt een horizontale barrière en zet opstijgend vocht volledig buitenspel. We sluiten af met een piekfijne afwerking en laten alles brandschoon achter.

Good to know: een injectie in je kelder mag enkel toegepast worden op de binnenmuren, niet op de buitenmuren.

Natte kelder Kontich

Kelderdrainage

Vaak is de mate van insijpeling en waterinfiltratie in de kelder zo groot dat injectie geen passende oplossing vormt. Toch bieden wij een duurzaam antwoord op je vochtprobleem, met een effectieve kelderdrainage. Wat houdt dat in? We leiden het vocht in de kelder naar een pomp, die aangesloten wordt op het afvoerkanaal. Naargelang de aard en de locatie van het vochtprobleem zijn er verschillende drainagetoepassingen om de natte kelder Kontich vochtvrij te maken.

>> Randdrainage

De aansluiting waar de keldervloer en de muren elkaar raken, noemen we de kimnaad. Wanneer het vocht in de kimnaad infiltreert, is randdrainage een doeltreffende oplossing. Vanonder op de vloer metsen we een stenen goot, die voorzien is van een waterdichte cementering. Vocht dat via de kimnaad opstijgt, komt meteen in de goot terecht en wordt rechtstreeks naar een verzamelput geleid. Vervolgens wordt het verzamelde water naar een afvoerkanaal (bv. het riool) gedreven met behulp van een pomp.                   

>> Vloerdrainage

We schuiven een vloerdrainage naar voren als het vocht infiltreert in de keldervloer. In dat geval bedekken we de bodem met waterafstotende lagen, zoals een noppenmembraan. Het membraan wordt gekenmerkt door zijn speciale structuur, die het water via allerlei kanalen naar een verzamelput leidt. In deze put plaatsen we een waterpomp, die voorzien is van sensoren en het water vakkundig afvoert. Zo maken we definitief komaf met je vochtprobleem. Boven op de noppenfolie brengen we een betonvloer aan, die je kelderplaatje weer compleet maakt.

>> Wanddrainage

Infiltreert het vocht in je keldermuren? Dan trekken we de kaart van de wanddrainage. We bekleden alle muren met een waterdicht noppenmembraan, dat het water naar een verzamelput loodst. Net zoals bij de vloerdrainage, voorzien we een waterpomp met sensoren. Zo wordt het water naar de uitgang gestuwd. We combineren een wanddrainage steevast met een vloerdrainage, aangezien het vocht uit de muren via de vloer afgevoerd wordt. Door beide drainagetechnieken op elkaar af te stemmen, maken we definitief komaf met je natte kelder Kontich.

Good to know: kelderdrainage is een drastische oplossing. Bij de eerste tekenen van vocht in de kelder gaan we voor een minder radicale ingreep en plaatsen we een ventilatiesysteem C. Het ventilatietoestel meet de luchtvochtigheid en ventileert mechanisch wanneer nodig. Treedt er later infiltratie op? Dan wenden we de grove middelen, zoals kelderdrainage, aan.

Natte kelder Kontich

Over Dry Plan

Vol overgave voor vochtbestrijding 

Oplossingsgericht, communicatief en veel goesting om elk vochtprobleem aan te pakken. Maak kennis met Dry Plan, vochtspecialist uit Mechelen. Hier gaat gericht advies hand in hand met een waterdichte oplossing. Of het nu gaat om opstijgend vocht of condensvorming: we luisteren naar jouw noden, spelen kort op de bal en stellen een accurate vochtdiagnose vast. Daarna gaan onze vochtbestrijders over tot actie. Zij maken met plezier een einde aan jouw natte kelder Kontich!

Waarvoor kan je nog terecht bij de vochtbestrijders van Dry Plan?

 • Eerlijke en objectieve vochtdiagnose
 • Doorslaand vocht aanpakken: gevel herstellen, hydrofuge, gevel schilderen, gevel kaleien …
 • Waterschade voorkomen, waterschotten plaatsen
 • Dak ontmossen, dak coating aanbrengen
 • Afwerking 

Vochtspecialist gezocht voor je natte kelder Kontich?

Natte kelder Kontich

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x